Beszámoló a 2023-as „Teremtő anyanyelv” szavalóversenyről

Bevezető

Immár hagyományos jelleggel került sor 2023. október 20-án a „Teremtő anyanyelv” szavalóversenyre Széphalomban A Magyar Nyelv Múzeumában. A versenyre általános és középiskolás tanulók jelentkezhettek, a díjazás pedig három kategóriában történt, 5-6. osztályos, 7-8. osztályos, illetve középiskolás korcsoportokban.

A verseny természetesen a Petőfi emlékév kapcsán Petőfi Sándor költészetére, verseire épült, így az általános iskolás diákok az ő verseiből válogathattak szavalatukhoz, míg a középiskolában a választás lehetősége a nagy „költői triász” verseivel bővült, tehát Petőfi Sándor, Arany János és Tompa Mihály költeményei lettek megadva választási lehetőségként.

Jeles szaktekintélyekből álló zsűri értékelte a tanulók teljesítményét, az általános iskolás kategóriát Szűcs Renáta A Magyar Nyelv Múzeumának múzeumpedagógusa mellett meghívottként Nagyné Szentesi Mónika a Sátoraljaújhelyi Városi Könyvtár igazgatónője, valamint Narobe Vilmosné magyartanár, a mikóházi Lőrince Lajos Általános Iskola intézményvezetője képviselte. A középiskolás tanulókat Stumpfné Braun Zsuzsanna, A Magyar Nyelv Múzeuma muzeológusa, valamint Mezősi-Nagy Mariann a Zemplén Televízió felelős szerkesztője és Végsőné Fazekas Aranka nyugalmazott Pro Urbe és Kazinczy-díjas magyartanár bírálta.

Összességében elmondható, hogy minden korcsoportban nagyon színvonalas verseny alakult ki, a zsűri és a megjelent közönség kiváló szavalatokat hallhatott.

Ami a díjazott tanulókat illeti, az 5-6. osztályos korcsoportban első helyezett lett Fehérvári Szabolcs a Petőfi Sándor Református Iskola tanulója, második Zagyi Botond, harmadik pedig Suhanesz Hanna Lilla, az Árpád-Házi Szent Margit Általános Iskola tanulói.

7-8. osztályos kategóriában első helyezést ért el Hornyák Szilárd a Petőfi Sándor Református Általános Iskola tanulója, második helyezett lett Szathmári Csongor Dávid a Sárospataki Református Kollégium Általános Iskolájának tanulója, harmadik pedig Fehér Kincső az Árpád-Házi Szent Margit Általános Iskola diákja.

A középiskolás kategóriát Tóth Lőrinc Ágoston a miskolci Lévay József Református Gimnázium és Diákotthon tanulója nyerte, második helyezést ért el Czinke Olivér Bendegúz, harmadikat pedig Bartha Xenobia Sára, ők a Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Technikum, Szakképző Iskola és Gimnázium szavalói. Különdíjban részesült Oláh Noémi a Sárospataki Református Kollégium Gimnáziumából.

Minden helyezettnek és minden a versenyen induló tanulónak szívből gratulálunk!