Olvasósarok - Nyelvművelés

Kazinczy Ferenc portréja

Fried István: Kazinczy Ferenc Orpheusa

FRIED ISTVÁN

Kazinczy Ferenc Orpheusa

(A 2001-es kiadás margójára) (1)

Kazinczy Ferenc arcképe

Kováts Miklós: Kazinczy, a kassai iskolafelügyelő

Huszonhét éves volt Kazinczy Ferenc, amikor 1786 őszén kinevezték az ország negyedét kitevő, tíz vármegyére, valamint a „jászok és a kis-kunok szabad kerületére” kiterjed

KOVÁTS DÁNIEL: A nyelvújítás „lélektana”

Három idézetet választok mottóul, amelyek alapul szolgálhatnak témánk fölvázolásához.

A szabadkőművesek

Én nékem a kőművesség oly társaság, a mely egy kis karikát csinál a legjobb szívű emberekből, melyben az ember elfelejti azt a nagy egyenetlenséget, a mely a külső v

Wenzel Anton Eusebius von Kaunitz

Kaunitz, a reálpolitikus

Kazinczy Ferenc korában Magyarország a Habsburg Birodalom szerves részét képezte, bár jogilag önálló királyság volt, de 1687-ben a magyar rendi gyűlés a Habsburgok javára

Az abafináltól a zsürmölgetig – a Nagy magyar tájszótárról

„Az Új magyar tájszótár és az elmúlt évtizedekben kiadott regionális tájszótárak megjelenése után eljött a tájszavak újabb rendszerezésének és a magyar nyelvjárási szókin

A magyar szókészlet tára, avagy a magyar szavak kincsestára

„Anyanyelvünk, a magyar nyelv nemzeti kultúránk hordozója.

Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy Meseszótár…

Korábban, a gyermekirodalomról szóló rovatunkban már olvashattak a mesékről, valamint ismertté vált mesegyűjtőkről is.

Karanténban született szógyűjteményünk, a Karanténszótár

A 2020-as év különleges volt mindannyiunk életében, hiszen a koronavírus-járvány miatt egy teljesen új élettérbe kerültünk.

szómagyarító

Szómagyarító mindenkinek

10 éve működik az első magyar szómagyarító portál: www.szomagyarito.hu, ahol többek között annak is utána tudunk nézni, hogy mi