Írj levelet Kazinczy Ferencnek! pályázati felhívás

Írj levelet Kazinczy Ferencnek!

A Petőfi lrodalmi Múzeum - A Magyar Nyelv Múzeuma levélíró pályázatot hirdet!

Kazinczy Ferenc író, költő, nyelvújító munkája és hatalmas levelezése nyomán Széphalom a korabeli magyar irodalom szellemi központja lett. 

Jelen pályázatunkban arra kérjük a levélírókat, hogy kézzel írt leveleket küldjenek részünkre.

Bővebb információ a pályázati plakáton!