Klasszikus irodalmi ajánlás: Kaffka Margit

Bevezető

Nőként közismert íróvá válni nehéz volt Magyarországon a századfordulón, mivel nem volt hagyománya a női íróknak, még a világirodalomban sem. Azonban Kaffka Margit próbálkozásokat tett, saját életélményeire, tehetségére támaszkodva.

Kafka Margit
Kafka Margit

A Nyugat első nemzedékének legnagyobb alakjai kritikát írtak műveiről, mint például Ady Endre, Móricz Zsigmond, Tóth Árpád, Kosztolányi Dezső, Karinthy Frigyes. Mindannyian egyenrangú társnak tekintették az írónőt, a Nyugat első nemzedékében is helyet kapott.

Kaffka Margit műveiben központi témaként jelenik meg a női sors, korának asszonygondjairól mondhatta el saját tapasztalatait, kétségeit. Regényeit a nőisége határozta meg.

A Színek és évek Kaffka legjobban sikerült regénye, hosszas kísérletezés előzte meg, versek és novellák írásával foglakozott előtte. A központi alakja Pórtelky Magda, az ő elbeszélésében ismerünk meg mindent, az emlékezetére támaszkodik, azonban több eseményre nem emlékszik már tisztán. A regény egy sajátos visszatekintés, perspektíva, ahol az idő egy bizonytalan keret a nem tiszta visszaemlékezés miatt. Sokdimenziós a regény, hiszen egyszerre olvashatjuk egy asszony történetének az elbeszélését, a főhősnő személyiségportréját és egy család átfogó bemutatását, így színterek és életformák körképe bontakozik ki, valamint egy tágabb korrajz is az 1910-es évekbeli Magyarországról.

2018-ban volt Kaffka Margit halálának 100. évfordulója, mely lehetőséget adott az emlékezésre, valamint arra, hogy az írónő jelentőségét kiemeljék. Szülővárosában, Nagykárolyban valamint Budapesten, a Petőfi Irodalmi Múzeumban is konferenciát tartottak. Ezen kívül megemlékezéseket, beszélgető esteket is szerveztek a 20 század első jelentős írónőjének tiszteletére.

Részlet Kafka Margit művéből
Részlet Kafka Margit művéből