Klasszikus irodalom. Frissítés most! Bevezető

Bevezető

A Magyar Nyelv Múzeuma kiemelt területe a klasszikus magyar irodalom, és most elindítjuk már régóta tervezett videósorozatunkat is a témában. Klasszikus magyar irodalmi szövegeket ajánlunk Önöknek filmjeinkben. Miközben a nyelvmúzeumban kortárs irodalommal is foglalkozunk, számunkra a klasszikus irodalom az elsődleges: azok a szövegek, amelyek évtizedek vagy éppen évszázadok óta bizonyítják lelket-szellemet gazdagító hatásukat, erejüket, és amelyek nyelvi mintát, stílusmintát adnak, amelyek befogadása beavatás/beavatódás a magyar nyelv és magyar lélek és szellem csodálatos világába. A mostani nagyon nehéz helyzetben, a koronavírus-járvány idején egyre többször és egyre hangsúlyosabban kell rámutatnunk arra, hogy az irodalom szerepe túlmutat az öncélú játékon, a gyönyörködtetésen, a szórakoztatáson, az élményadáson, vagy „pusztán” az olvasás megszerettetésén. Az irodalom élet- és lélektükör, képes gyógyítani is, erősítheti a nemzeti azonosságtudatot felmutathatja a szakralitást, gazdagítja nemzeti önismeretet, erkölcsi iránymutatást adhat, vagy éppen cselekvési modelleket tár elénk, ha csak a fikció által is, de megsokszorozza tapasztalatinkat. És mivel már megvan a távlat, letelt a próbaidő, a klasszikus irodalom nagyon sok alkotásának megvan e téren a referenciája, igazolványa, jogosítványa: igazolták és folyamatosan igazolják, hogy valóban alkalmasak erre a nagyon összetett élettükör szerepre betöltik ezt az összetett szerepet. Persze akkor, hogy ha olvassuk a szövegeket.

 A klasszikus irodalom fogalmát tágan értelmezzük: egészen a 20 század végéről is ajánlhatunk szövegeket. Nem a kötelező olvasmányokat kínáljuk elsősorban, hanem kevésbé ismert szerzők fontos műveit, vagy éppen ismert szerzők kevésbé ismert alkotásait. Pl.: Jókai Mórtól nem A kőszívű ember fiait, hanem az Egy az Istent, Fekete Istvántól nem a Vukot, hanem a Hajnal Badánybant ajánljuk. Megszólalnak majd diákok és felnőttek, ismert és kevésbé ismert személyek. A választékos, szabatos, gazdag szókincsű nyelvhasználat kifejezetten célunk, szívesen élünk a humor eszközeivel, de – mint ahogy most is hallhatták – nem mondunk le a pátoszról sem.

Küldetésünk tehát az, hogy a nagyon gazdag klasszikus szépirodalmi örökségünket bemutassuk, népszerűsítsük, és arra buzdítsunk mindenkit, hogy olvassanak minél többet.

Fogadják szeretettel filmjeinket!

Klasszikus irodalom. Frissítés: most!