Kazinczy Ferenc: Híven szeretni a jót... Válogatott írások - 2022

Bevezető

Szeretettel adjuk a kedves Olvasó kezébe a széphalmi Mester írásainak újfent megjelentetett válogatott gyűjteményét. Bemutatjuk a szerző műfaji gazdagságát, ízelítőt adunk lírai terméséből, fordításaiból, szépprózai alkotásaiból, tanulmányaiból és levelezéséből. A legújabb kritikai kötetek felhasználásával átdolgoztuk a korábbi kiadást, a Kazinczy stílusfordulatait híven őrző szövegek így még hitelesebben bizonyítják a sokrétű életmű gondolati tartalmasságát, nyelvi erejét. Nemcsak irodalomtörténeti értelemben becses a könyv lapjain megelevenedő világ, az alkotói személyiség is vonzó lehet a mai olvasó számára; megfigyelheti, miként találja meg szerepét, miképp teljesíti küldetését Kazinczy életútjának próbatételei között. A keserű rabságban született verstöredék adja meg a küzdelmes és példamutató pálya titkát és értelmét:

Híven szeretni a jót,

Gyűlölni vesztig a gonoszt.

Eszköze lenni az isteni kéznek,

Egy nem haszontalan tagja az Egésznek,

Férfiak! ez gyönyörű jutalom.