Kiadvány

A nemzeti lélek ébresztője

A nemzeti lélek ébresztője - 2022.

Megjelent az Édes anyanyelvünk nyelvhasználati verseny megalapításának 50. évfordulója, az 50. sátoraljaújhelyi döntő alkalmából. 

Széphalmi irodalmi herbárium - 2022

A Széphalmi irodalmi herbárium már a 2017-es megjelenésétől kezdve igen keresett és népszerű kiadvány.

Széphalom évkönyv 31. kötet - 2022

A Kazinczy Ferenc Társaság 37 esztendeje teljesíti vállalt küldetését: a Kazinczy-életmű megismertetését, Abaúj-Zemplén történetének bemutatását és a magyar nyelv ápolásá

Mezők üde lelke

Fehér József: Mezők üde lelke - 2022

Valamiféle tágasságot érzékelünk Fehér József válogatott írásait olvasgatva, holott látszólag szűk az ő világa.

Nyiri Péter: Nyelvtarisznya - 2022

A nyelv isteni adomány, felelősen kell tehát élnünk vele, s az életutunkra kapott nyelvtarisznyát saját boldogságunk és boldogulásunk érdekében fokról fokra meg kell rakn

Kazinczy Ferenc: Híven szeretni a jót... Válogatott írások - 2022

Szeretettel adjuk a kedves Olvasó kezébe a széphalmi Mester írásainak újfent megjelentetett válogatott gyűjteményét.

Cornides Dávid: Írásjelek - 2022

A KÖLTŐ, akit itt bemutatunk a hagyományos európai értékeknek elkötelezett, Londonba vetődött magyar értelmiségi, akinek magányos sors jutott, de mindannyiunk számára van

Széphalom évkönyv 29. kötet - 2020

A Kazinczy Ferenc Társaság három és fél évtizedes munkájában (2020-ban 35 éves a Társaság) kiemelkedő jelentőségű a Széphalom évkönyv. 

Bástya és hajlék - 2019

Fogadják szeretettel a széphalmi nyelvmúzeum első jubileumi kötetét!

Széphalmi irodalmi herbárium - 2017

„a kertből vers lett s míg a vers él
e kert erősebb lesz a kertnél”

Csorba Győző: Vers lett

Széphalom évkönyv 27. kötet - 2017

A Széphalom évkönyv 27. kötetét adjuk most olvasóink kezébe, s egyúttal egy új időszakot is megkezdünk kiadványunk történetében. 

Véletlenekés csodák - 2016

Véletlen-e vagy sem, egy-két történet kötetünkben is olvasható erről, ám mindenképp tény, hogy Erdélyi Zsuzsanna évtizedes népzenegyűjtői pályája során egyszer csak rejte