Nyiri Péter: Nyelvtarisznya - 2022

Bevezető

A nyelv isteni adomány, felelősen kell tehát élnünk vele, s az életutunkra kapott nyelvtarisznyát saját boldogságunk és boldogulásunk érdekében fokról fokra meg kell raknunk a számunkra kínálkozó értékekkel. Hogy mi az igazi nyelvi érték, és hogy a begyűjtésnek mi a haszna, annak felismeréséhez ad támpontokat Nyiri Péter - helyenként költői hevületű - új könyve. Egybegyűjtött esszéinek üzenete megérinti olvasóját, mert a kulcsszó a szeretet. Mesterei, akik felfogását, értékrendjét táplálják, arra tanították meg a szerzőt, hogy a nyelv áldott lehetőség mindannyiunk számára: kaput nyithat a jó terjedésének lélektől lélekig; használatának módja erkölcsi kérdés. Tanulságos gondolatainak útját követni, átérezni, hogy a nyelv az ember adottsága, az anyanyelv a nemzeti közösség kötőereje, a tudatos nyelvhasználat az együttélés harmóniájának záloga.

A könyv esszéi ismereteinket bővítik, a szerző jellemzi anyanyelvünk történeti útjának néhány állomását, s meggyőz arról: kincsek birtokosai vagyunk, bámulatos a nyelvi örökségünk. Gazdagodtunk, amikor a Biblia megszólalt magyarul, amikor Kazinczy a nyelvújítási mozgalom élére állt, s Széphalom anyanyelvi kultúránk megbecsülésének szimbóluma, múzeumával pedig annak tudatosítója, ápolója lett. A könyv a magyarul való megszólalás sokszínűségét, kifejezésmódjának páratlan bőségét - többek között - a költői szó árnyalatainak felmutatásával, a nyelvi játékok kreatív lehetőségeinek érzékeltetésével, a sportnyelv magyarításával és megjelenítő erejével szemlélteti.

Az esszék tanulságai újabb és újabb útravalóval töltik meg nyelvtarisznyánkat, kifogyhatatlan lesz az elemózsiánk. Nyiri Péter könyve arra biztat: "Nyelveddel is tedd szebbé a világot; a magad és mások: minden élőlény örömére!"

Kováts Dániel