Széphalom évkönyv 27. kötet - 2017

Bevezető

A Széphalom évkönyv 27. kötetét adjuk most olvasóink kezébe, s egyúttal egy új időszakot is megkezdünk kiadványunk történetében. 

Kováts Dánieltől, a Kazinczy Ferenc Társaság alapító elnökétől, a Széphalom sorozat eddigi 26 kötetének szerkesztőjétől vesszük át e nagy múltú, az esztendők során közel tizenháromezer oldalnyi értékes írást (tudományos értekezést, esszét, személyes visszaemlékezést, könyvismertetőket) kínáló mű gondozását. Csodálatos örökség ez, amellyel jól kell sáfárkodnunk, nagy felelősség, de leginkább küldetés. A Széphalom a magyar nyelv, irodalom és történelem, a Kazinczy-kultusz, az igényes nyelvhasználat, a helyi és nemzeti értékőrzés fóruma, a művelődésért és műveltségért, a széphalmi mester szellemében a Szépért, a Jóért és az Igazért elkötelezett Kazinczy Társaság és az általa-körülötte élő-lüktető és elapadhatatlan munkakedvvel dolgozó szellemi műhely közös alkotása. Ezt a nemes tevékenységet akarjuk folytatni a jövőben is, gyarapítva és közvetítve a szellemi kincseket. A kötet szerkesztése Széphalomra (A Magyar Nyelv Múzeumába) került, oda, ahol a nagy nyelvújító, az önálló magyar irodalom egyik megteremtője élt és alkotott. A hely szelleme is arra kötelez és ösztönöz minket, hogy méltó örökösei legyünk e nagyszerű sorozatnak. A szerkesztői váltást a címlap megújításával és tipográfiai változtatásokkal is jelezzük. Az alliteráló rovatcímeket megtartottuk, ugyanakkor új tartalmi egységet is bevezettünk: a Szó és Szellem részben a nyelvvel és nyelvhasználattal kapcsolatos szövegeket közöljük, hiszen a Kazinczy Társaságnak és a nyelvmúzeumnak is kiemelt feladata az anyanyelvünk való tudatos törődés. „Jót ’s jól!” Továbbra is ezt valljuk, ennek szellemében cselekszünk.