Széphalom évkönyv 29. kötet - 2020

Bevezető

A Kazinczy Ferenc Társaság három és fél évtizedes munkájában (2020-ban 35 éves a Társaság) kiemelkedő jelentőségű a Széphalom évkönyv. 

Szeretettel ajánljuk figyelmükbe a 29. kötetet, melyet a már jól ismert rovatokkal kínálunk: öt egységben közöljük a tanulmányokat, esszéket, könyvismertetőket és beszámolókat. 2019-ben ünnepeltük Kazinczy Ferenc születésének 260. évfordulóját, s rendhagyó módon nemcsak friss írásokkal emlékezünk a széphalmi mesterre, hanem korábbi, a nagy nyelvújítót és korát bemutató, az adott témában alapvető fontosságú Széphalom-szövegeket is megjelentetünk. Kazinczytól különböző korszakok szépirodalmi teljesítményein (Zrínyit, Mikszáthot, Lenaut és Dallos Sándort megidézve) keresztül a nyelvig (a szavak, helynevek világáig), majd a történelemig (a 15. századtól a 20. századig) jutunk; a záró fejezet pedig a számvetésé és a szemléé. Az évkönyv küldetése, hogy rögzítse és elérhetővé tegye (elsősorban) a tagok tudományos és közművelődési eredményeit a művelődéstörténet, a helyismeret, az irodalom, a nyelvészet, a környezetkultúra témaköreiben, ezzel gazdagítva a régió kulturális életét. Kötetsorozatunk ugyanakkor országosan és a határainkon túl is hatni kíván: egy nagy múltú, vidéki kulturális szervezet legfontosabb fórumaként a Kárpát-medence magyarságát szólítja meg, s közleményeivel hozzájárul az ismeretek terjesztéséhez, a műveltség gyarapításához és a nemzeti azonosságtudat erősítéséhez. Mottónk (a „Jót ’s jól!” mellett) Kazinczy, a „sokat munkált, csüggedetlen lélek” gondolata: „Aki eleget teve a maga korának, az minden következőknek élt.”