Széphalom évkönyv 31. kötet - 2022

Bevezető

A Kazinczy Ferenc Társaság 37 esztendeje teljesíti vállalt küldetését: a Kazinczy-életmű megismertetését, Abaúj-Zemplén történetének bemutatását és a magyar nyelv ápolását. Tagjaink e témákban írt tanulmányainak, esszéinek elsődleges közlési helyes a Széphalom évkönyv, amely lehetőséget kínál elismert szakembereknek és fiatal, akár pályakezdő kutatóknak is a megjelenésre. A 31. kötetünkben sincs ez másként. Továbbra is alliteráló című rovatainkban szólítjuk meg a kedves Olvasókat. Névadónktól, Kazinczytól indulunk, és a magyar irodalmon, anyanyelvünk kérdésein és a történelmen át a visszaemlékezésekig, könyvismertetőkig, beszámolókig jutunk el. A sátoraljaújhelyi székhelyű Kazinczy Társaság az elmúlt évek nehézségei ellenére is lendületesen végezte könyvkiadási munkáját. Könyves műhelyünk az elmúlt évtizedekben több mint száznyolcvan kötetet jelentetett meg, nemcsak a szűkebb térség, hanem a tagjaink és társszervezeteink révén az egész Kárpát-medence művelődését gazdagítva ezzel. Társaságunkban megvalósul a nemzedékek kézfogása, együtt dolgoznak a különböző korosztályokhoz tartozó tagok, s kitüntetett célunk, hogy lehetőséget kínáljunk az érdemi megszólalásra. Kazinczyval együtt valljuk: „Szép és dicső dolog a haza jövendő boldogságán dolgozni, kilesni a rejtekben levő talentumot és azt mívelésbe hozni."