Reading

Kazinczy Ferenc portréja

Fried István: Kazinczy Ferenc Orpheusa

FRIED ISTVÁN

Kazinczy Ferenc Orpheusa

(A 2001-es kiadás margójára) (1)

Kazinczy Ferenc arcképe

Kováts Miklós: Kazinczy, a kassai iskolafelügyelő

Huszonhét éves volt Kazinczy Ferenc, amikor 1786 őszén kinevezték az ország negyedét kitevő, tíz vármegyére, valamint a „jászok és a kis-kunok szabad kerületére” kiterjed

KOVÁTS DÁNIEL: A nyelvújítás „lélektana”

Három idézetet választok mottóul, amelyek alapul szolgálhatnak témánk fölvázolásához.

A szabadkőművesek

Én nékem a kőművesség oly társaság, a mely egy kis karikát csinál a legjobb szívű emberekből, melyben az ember elfelejti azt a nagy egyenetlenséget, a mely a külső v

Wenzel Anton Eusebius von Kaunitz

Kaunitz, a reálpolitikus

Kazinczy Ferenc korában Magyarország a Habsburg Birodalom szerves részét képezte, bár jogilag önálló királyság volt, de 1687-ben a magyar rendi gyűlés a Habsburgok javára